phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU

Rectificare 2

La Anunțul din 22.06.2020 publicat pe site www.app.gov.md, www.tracom.md pentru ocuparea funcției de director general al Societății pe acțiuni ”TRACOM”.
În Bibliografie din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al „TRACOM” S.A.:

  • se substituie textul ”Legea nr.241/2007 a comunicațiilor electronice” cu textul ”Legea nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale”;
  • se completează cu textul ”Hotărîrea Guvernului nr. 652 din 01.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, precum şi a Raportului-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial”